تمامی اخبار

در واکنش اکبر ترکان به سفرهای استانی رئیس مجلس مطرح شد

سفرهای استانی ؛ اهداف و کارکرد

اکبر ترکان در واکنش به سفرهای استانی رئیس مجلس، اهداف و کارکرد این سفرها را تشریح و بر اصلاح برخی رویه‌ها تاکید کرد.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

وزیر صنعت پیشنهادی به مجلس باید از بدنه وزارتخانه باشد/ معرفی شخصی خارج از آن باعث تاسف و توهین به این وزارتخانه است

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر فرصت کافی برای تفکیک وزارت صمت وجود ندارد، تاکید کرد، وزیر صنعت پیشنهادی به مجلس باید از بدنه وزارتخانه باشد و معرفی شخصی خارج از آن، باعث تاسف و توهین به این وزارتخانه است.